Господарські операції платників податку (визначення доходів та витрат на суми роялті) відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування з подальшим його коригуванням.

Фінансовий результат збільшують платники податку, які протягом звітного періоду нараховували роялті на користь будь-якого нерезидента, якщо сума витрат із нарахування роялті перевищує суму доходу, отриману у вигляді роялті, збільшену на 4 % чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) за рік, що передує звітному (коригування здійснюється на суму перевищення).

Це коригування може не застосовуватися, якщо платник податку може довести, що зазначена операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки".

Що стосується питання порядку формування в бухгалтерському обліку доходів та витрат по операціях із сплати роялті та документів, необхідних для підтвердження витрат із сплати роялті, податківці в ІПК від 26.09.2018 р. № 4162/ІПК/26-15-12-03-11 радять звернутись до Мінфіну.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»