ДФСУ надала роз’яснення щодо амортизації у  податковому обліку сонячної електростанції (ІПК від 25.09.2018 р. № 4150/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Згідно з Державним класифікатором України ДК 013-97 «Класифікація основних фондів», затвердженим наказом Держстандарту України від 19.08.1997 р. № 507, споруди електростанцій та підприємств електро - і теплоенергетики відносяться до групи основних фондів «будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої».

Водночас мінімально допустимі строки корисного використання для групи основних засобів «Споруди» (група 3) встановлені терміном 15 років (пп. 138.3.3 ПКУ).

Згідно з п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до Н(С)БО або МСФЗ та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ (для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бух обліку).

 

Про амортизацію основних засобів радимо почитати в матеріалі «Амортизація основних засобів: правила та методи нарахування» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»