З 1 жовтня вводиться в дію Закон № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Таким чином, Закон «Про аудиторську діяльність» втратив чинність.

Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні.

Зміни до Кодексу  про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності, а також за ненадання аудитором інформації до Органу громадського нагляду за аудиторською діяльністю почнуть діяти з 7 лютого 2019 року.

Аудитори, строк дії сертифікатів яких не закінчився до 1 жовтня, вважаються   такими, що підтвердили кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності і отримали практичний досвід в порядку, визначеному  Законом.  Аудиторська палата України зобов'язана внести їх до реєстру.    Відомості, що підлягають оприлюдненню в реєстрі, слід подати до Аудиторської палати України до 31 жовтня. Те ж стосується аудиторських фірм і аудиторів-ФОП.

Чинне свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України до 1 жовтня, є підставою для внесення відповідної інформації до реєстру. Визначення строку проходження перевірки контролю системи якості відповідно до вимог нового Закону здійснюється з урахуванням результатів проходження перевірок, що проводилися Аудиторською палатою України до дня набрання ним чинності.

З метою створення Аудиторської палати  відповідно до нових вимог   не пізніше шести місяців з дня набрання чинності Законом проводиться засновницький з'їзд аудиторів України. Порядок його скликання визначено Законом.

 

Також 1 жовтня набули чинності:

  • Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності
  • Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»