Бюджетні установи у статті "Забезпечення" (рядок  1600 форми № 1-дс "Баланс"), зазначають суми, що за рішенням установи резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

При цьому, якщо такі показники відсутні, то у відповідному рядку ставиться прочерк.

Див. лист Мінфіну від 03.08.2018 р. № 35220-07-21/20630.

Від себе додамо: в одному зі своїх роз'яснень відомство рекомендувало, при заповненні цього рядка, використовувати інформацію про залишки на субрахунках 6711 "Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів" та 6712 "Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів" (лист Мінфіну від 28.03.2017 р.  № 35220-06-5/8303).

 

Корисним на цю тему будуть матеріали теми тижня: "Облік у бюджетних установах" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»