Державний інспектор з питань праці проводить перевірки з питань додержання законодавства про працю у випадку звернення до Управління громадянина (громадян), як особи (осіб), чиї права порушені або його (їх) уповноваженого представника, повноваження якого оформлені відповідно до чинного законодавства (ст. 5 Закону про звернення громадян).

Що стосується звернень громадян, які звертаються до Управління з питань охорони праці, у сфері промислової безпеки та охорони праці наглядова діяльність здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) дозволяється проводити виключно з підстав, визначених у ст. 6 Закону про звернення громадян. Підставами для здійснення позапланових заходів державного нагляду є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням Міністерства соціальної політики України.

У ряді випадків у зверненнях, які надходять на адресу Управління, відсутня необхідна інформація про суб’єкт господарювання, а саме: неточна або неповна назва, код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код), місце реєстрації (місце проживання), фактична адреса здійснення господарської діяльності суб’єкта господарювання, прізвище, ім'я та по батькові керівника, недодання підтверджуючих документів щодо порушення прав громадянина тощо.

Відсутність вичерпної інформації у зверненнях позбавляє Держпраці можливості оперативного розгляду звернення та прийняття обґрунтованого рішення.

Найхарактернішими помилками при поданні звернень є:

1. Відсутність підстав для проведення фахівцями Держпраці інспекційного відвідування роботодавця, оскільки порушуються трудові права не заявника, а сторонньої особи.

2. Відсутність підстав для проведення позапланової перевірки з охорони праці, оскільки відсутні факти, що підтверджують завдання шкоди особі, її правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

3. У зверненні вказано недостовірну (неповну) інформацію про суб’єкта господарювання.

4. Ненадання документів (копій), що підтверджують порушення трудових прав особи (у разі наявності таких документів).

Управління Держпраці у Черкаській області акцентує увагу заявників на необхідності оформлення звернень у відповідності до вимог чинного законодавства для забезпечення їх належного розгляду.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»