Як повідомила прес-служба Держпідприємництва: відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV було здійснено експертизу наказу Мінагрополітики України «Про затвердження Технічного регламенту зернового складу» від 15.06.2004 р. № 228.

Аналіз законодавства та звернень суб’єктів господарювання щодо існуючої в Україні практики свідчить про наявність істотних недоліків у регулюванні питання обов’язковості сертифікації та її процедур, а також необґрунтованих вимог до технічних параметрів, що не мають прямого відношення до гарантування належних умов зберігання зерна, без врахування фінансової стійкості зернових складів.

На сьогодні сертифікація вимагає здійснення перевірки та контролю умов роботи зернових складів, яка вже й так здійснюється низкою державних органів, які, в свою чергу, незалежно від Держсільгоспінспекції України видають відповідні дозвільні документи та контролюють дотримання умов їх видачі. Таким чином, має місце дублювання функцій Держсільгоспінспекції України та інших державних органів.

Разом з тим зернові склади повинні отримувати сертифікат щороку та, відповідно, нести додаткове фінансове навантаження для його отримання.

Держпідприємництва зауважило, що згаданий наказ не відповідає вимогам діючого законодавства в сфері виробництва зерна, і запропонувало Мінагрополітики визнати таким, що втратив чинність, наказ «Про затвердження Технічного регламенту зернового складу» від 15.06.2004 р. № 228.

У разі якщо у двомісячний термін Міністерством аграрної політики та продовольства України не буде вжито заходів щодо виконання рішення Держпідприємництва, дія наказу Мінагрополітики «Про затвердження Технічного регламенту зернового складу» зупиняється наступного дня із дня закінчення встановленого двомісячного терміну. Про це Держпідприємництва повідомить у газеті «Урядовий кур’єр».

За інформацією офіційного сайта Держпідприємництва

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»