Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що згідно з пп. 298.3.1 ПКУ платники ЄП у разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників ЄП, мають надати заяву, до якої, зокрема, включаються відомості про зміну видів господарської діяльності.

Отже, для забезпечення відображення у реєстрі платників ЄП достовірної інформації про види господарської діяльності платник ЄП третьої групи у разі зміни видів господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду повинен подати разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни, заяву про внесення змін до реєстру платників ЄП.

Слід зазначити, що у разі неподання заяви щодо зміни видів діяльності і здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників ЄП, платники ЄП третьої групи, зобов’язані перейти на сплату ін. податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності (пп. 7 пп. 298.2.3 ПКУ).

Крім того, у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником ЄП першої – третьої груп вимог, встановлених гл. 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" розд. XIV ПКУ, анулювання реєстрації платника ЄП першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.

У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (п. 299.11 ПКУ).

 

Про те які зміни у 2018 році внесено в Єдиний податок можете нагадати собі прочитавши статтю газети "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»