Для удосконалення порядку відкриття та ведення рахунків клієнтів банків НБУ розробив та пропонує для громадського обговорення проект постанови Правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – Проект).

Зокрема Проектом врегульовуються такі питання:

  • порядок використання електронних підписів на електронних документах (у тому числі на електронних розрахункових документах);
  • установлення обов’язку банкам надсилати повідомлення до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців про відкриття/закриття рахунків – фізичних осіб, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру боржників;
  • скасування норми щодо подання до банку картки зі зразками підписів фізичними особами-підприємцями/фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність/фізичними особами-нерезидентами - інвесторами;
  • надання права уповноваженому працівнику банку засвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця на розпорядження його поточним рахунком довіреними особами, якщо така довіреність складається в банку (у присутності власника рахунка та довірених осіб);
  • використання рахунку умовного зберігання (ескроу) під час здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомості;
  • надання права зараховувати національну валюту на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента, отриману на території України за допомогою увезеного згідно із законодавством України електронного платіжного засобу, емітованого банком-нерезидентом, через банкомат/платіжний термінал уповноваженого банку.

Цей документ розроблено на виконання вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»