Уряд затвердив один із документів для виконання Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII, який запрацює із 07.11.2018.

Йдеться про постанову КМУ від 19.09.2018 р. № 749, якою затверджено Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності.

Державні установи для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для здійснення повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особами, - виключно захищені носії особистих ключів.

У кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа підписувача додатково до ідентифікаційних даних фізичної особи зазначаються ідентифікаційні дані державної установи (найменування та код згідно з ЄДРПОУ, за якими здійснено державну реєстрацію установи).

Вимоги щодо ведення обліку, зберігання та знищення особистих ключів працівників державної установи, а також надання кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів державної установи, визначаються рішенням державної установи (її керівника), якщо інше не встановлено законом.

Організацію використання кваліфікованих електронних довірчих послуг у державній установі забезпечує відповідальний підрозділ, що виконує відповідні функції, або працівник, визначений рішенням такої установи (її керівника).

Для визначення достовірності походження та проведення перевірки цілісності електронних даних, а також ідентифікації державної установи як підписувача, у тому числі для засвідчення відповідності електронних копій електронного та паперового (фотокопія) документів оригіналу у випадках, передбачених законодавством, установа застосовує кваліфіковану електронну печатку. При цьому кваліфікована електронна печатка створюється за допомогою захищених носіїв особистих ключів.

Перелік електронних документів, які потребують засвідчення електронною печаткою, визначається інструкцією з діловодства державної установи.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»