Депутати мають намір визначити правовий статус віртуальних активів з точки зору оподаткування, податкових наслідків, операцій з ними.

Відповідний законопроект № 9083 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» було зареєстровано у Парламенті.

У проекті Закону пропонується ввести до Податкового кодексу основні терміни, пов’язані з ринком віртуальних активів (віртуальні активи, токен, токен-актив, криптовалюта, емітент віртуального активу, майнінг, операції з віртуальними активами, прибуток від операцій з віртуальними активами), а також унести точкові зміни до правового регулювання податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб і податку на додану вартість.

Віртуальним активом є будь-яка форма запису в рамках розподіленого реєстру записів у цифровій формі, що може використовуватися як засіб обміну, одиниця обліку чи як засіб збереження вартості. При цьому токеном вважається цифрова одиниця обліку в рамках розподіленого реєстру записів у цифровій формі, який має криптографічний захист.

У формі токенів функціонують такі віртуальні активи, як криптовалюта – як засіб обміну та збереження вартості та токен-актив, який посвідчує майнові та/або немайнові права його власника, що відповідають зобов’язанням емітента.

У сфері оподаткування прибутку підприємств передбачено новий вид оподатковуваного прибутку – прибуток від операцій з віртуальними активами, який визначений як позитивна різниця між доходом від продажу віртуальних активів (обміну їх на валютні цінності) та витратами на їх придбання та/або майнінг. Під майнінгом законопроект розуміє діяльність платника податків із здійснення обчислень, направлених на підтримання роботи розподіленого реєстру записів в цифровій формі, у тому числі з метою отримання віртуальних активів.

Прибуток підприємств від операцій з віртуальними активами з 1 січня 2024 року оподатковуватиметься за базовою ставкою 18 %. Проте протягом періоду становлення правового регулювання ринку віртуальних активів тимчасово, до 31 грудня 2024 року, встановлено ставку податку на прибуток підприємств для такого виду прибутку на рівні 5 %. Виняток становить прибуток від операцій з токен-активами, які посвідчують права на товари, до прибутку від операцій з якими застосовується ставка податку інша, ніж до прибутку від операцій з віртуальними активами.

Особливостями вказаних правовідносин є те, що облік доходів та витрат, пов’язаних із операціями з віртуальними активами, платники мають вести окремо від доходів та витрат від іншої діяльності, так само як і визначати фінансовий результат і обчислювати суму податку.

Проектом передбачено, що ПДФО оподатковується:

  • прибуток від операцій з віртуальними активами як позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу віртуальних активів (обміну їх на валютні цінності), та витратами на їх придбання за умови їх документального підтвердження або витратами на майнінг таких віртуальних активів;
  • доходи від операцій з продажу віртуального активу у повному обсязі – у разі відсутності документального підтвердження витрат на їх придбання.

При цьому операції з обміну віртуального активу одного виду на інший не вважаються операціями з продажу віртуальних активів, а операції з обміну віртуальних активів на інші об’єкти цивільних правовідносин, відмінні від віртуальних активів, вважаються операціями з продажу віртуальних активів за вартістю, що дорівнює договірній вартості об‘єкта (об‘єктів) цивільних правовідносин, які підлягають обміну на віртуальні активи.

Прибуток (доходи) фізосіб від операцій з віртуальними активами оподатковується за ставкою 5 %.

Платник податку – фізособа самостійно відповідає за розрахунок прибутку від операцій з віртуальними активами і сплату податку на доходи фізичних осіб.

Запропоновано віднести операції з:

  • емісії токен-активів;
  • обміну віртуальних активів одного виду на інший, за виключенням постачання, продажу тих токен-активів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об’єктом оподаткування;
  • постачання, продажу віртуальних активів, за виключенням постачання, продажу тих токен-активів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об’єктом оподаткування, до таких, що не є об’єктом оподаткування ПДВ.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»