За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відпускає або зобов’язується відпустити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

При цьому зобов’язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов’язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Чи оподатковуються ПДВ такі операції?

У разі, якщо згідно з договором факторингу об’єктом факторингових операцій є валютні цінності, цінні папери, у т.ч. компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи, то такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 196.1.5 ПКУ). В іншому випадку, якщо об’єктом факторингових операцій є об’єкти відмінні від зазначених вище, то факторингові операції є об’єктом оподаткування ПДВ.

Якщо плата за фінансування клієнта включається до складу плати за проведення факторингової операції, то така плата за фінансування клієнта є складовою частиною факторингової операції, яка не є об’єктом оподаткування ПДВ (за умови, що об’єктом такої операції є, зокрема, валютні цінності).

Якщо ж плата за фінансування клієнта не включається до складу плати за проведення факторингової операції, то така плата за фінансування клієнта розцінюється як оплата вартості додаткової послуги, визначеної ч. 2 ст. 1077 ЦКУ, операція з постачання якої підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Див. ІПК ДФСУ від 11.09.2018 р. № 3953/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

 

Суть правовідносин факторингу ми пояснили в матеріалі «Відступлення права вимоги, або Коли цесія стає факторингом» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»