Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055 від 06.09.2018 р. (далі – проект).

Як висновується із пояснювальної записки, порівняно із діючою нині редакцією Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. № 5076-VI розроблений проект містить низку новел, зокрема (але не виключно) наступні.

1. Проект передбачає розширення професійних прав адвокатів, в т.ч. право брати участь у будь-яких слідчих або процесуальних діях, у яких має право брати участь клієнт; мати ідентифікований доступ до всіх державних реєстрів, у тому числі Єдиного реєстру досудового розслідування, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та автоматизованої системи документообігу суду; використовувати не заборонені технічні засоби без будь-якого дозволу посадових осіб або суду тощо.

2. Проект передбачає новий порядок складення кваліфікаційного іспиту, зокрема кваліфікаційний іспит буде проводитись Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури шляхом складення особою, яка виявила намір стати адвокатом, письмового анонімного тестування.

3. Оновлено вимоги, необхідні для набуття статусу адвоката, зокрема передбачається, що особа, яка виявила намір стати адвокатом, повинна мати вищу юридичну освіту ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), стаж роботи як стажера адвоката та/або судді, прокурора, володіти державною мовою та скласти кваліфікаційний іспит з позитивним результатом.

4. Проект скасовує платне стажування після складення кваліфікаційного іспиту та запроваджує механізм отримання професійних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для здійснення адвокатської діяльності та отримання статусу адвоката, до складення особою кваліфікаційного іспиту шляхом роботи на посаді помічника адвоката (стажера).

5. Проект передбачає розширення видів адвокатської діяльності: до видів адвокатської діяльності віднесено фідуціарну діяльність та медіацію.

6. Проектом передбачено, що адвокатська діяльність здійснюється адвокатом незалежно – індивідуально, через адвокатське бюро або об’єднання. Адвокат може працювати за трудовим договором (контрактом) або на державній службі, але це не є адвокатською діяльністю. Такий адвокат має право представляти в суді лише свого роботодавця або державний орган, в якому він працює. Адвокат, який працює за трудовим договором або на державній службі, не користується тими правами та гарантіями, які забезпечують незалежну адвокатську діяльність. Адвокати, які працюють в адвокатському бюро або об'єднанні, можуть суміщати адвокатську діяльність з роботою за трудовим договором (контрактом), укладеним з цим бюро або об'єднанням.

Завважимо, що проект визначено Президентом України як невідкладний.

 

Увазі адвокатів пропонуємо матеріал «Чи може адвокат бути платником єдиного податку» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»