Мінсоцполітики надало роз’яснення щодо строків виплати заробітної плати (лист від 23.07.2018 р. № 1305/0/101-18/28).

Так, з посиланнями на норми Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР, фахівці Мінсоцполітики наголосили на наступному.

Терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця з дотриманням норм законодавства.

Заробітна плата має виплачуватись не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Водночас підприємство може виплачувати заробітну плату і 3 рази на місяць.

Заробітна плата за першу половину місяця (15 календарних днів з 1 по 15 число) має виплачуватись в період не пізніше з 16 по 22 число, а за другу половину (календарні дні з 16 по 30 (31) число) - з 1 по 7 число. Наприклад, дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 16 число, а за другу - 1 число; дата виплати заробітної плати за першу половину місяця 22 число, а за другу половину - 6 число тощо.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні (на цьому ж наголосили фахівці Держпраці у листі від 25.07.2018 р. № 5870/4/4.1-ДП-18, підкресливши, що правових підстав для перенесення строків виплати заробітної плати в наступні періоди немає). При цьому наступна виплата заробітної плати буде проводитись у дні, визначені колективним договором або іншим нормативним актом підприємства.

Виплата заробітної плати здійснюється за фактично відпрацьований час на підставі табеля обліку робочого часу, який заповнюється за звітний місяць (з 1 по 15 та з 16 по 31 число).

Нагадаємо, що схожі роз’яснення Мінсоцполітики надавало у листі від 10.04.2017 р. № 628/0/102-17/282. З коментарем до останнього можна ознайомитися у матеріалі «Зарплату виплачують не рідше ніж двічі на місяць!» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»