Платник податку на прибуток продає невиробничий основний засіб. При цьому щодо продажу таких основних засобів ПКУ передбачає збільшуючи і зменшуючі коригування фінрезультату до оподаткування.

У разі продажу невиробничих основних засобів, фінансовий результат до оподаткування:

  • збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів, визначену відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ;
  • збільшується на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів, віднесених до витрат відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ;
  • зменшує на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих основних засобів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

Невиробничі основні засоби — це основні засоби, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел:

  • витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих основних засобів;
  • витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.

Отже, у разі продажу невиробничих основних засобів, які не використовуються у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначену згідно з бухгалтерським обліком, та зменшується на суму первісної вартості придбання (виготовлення) та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, визначеної згідно з бухгалтерським обліком.

Зазначена норма визначена п 138.1, п. 138.2, пп. 138.3.2 ПКУ.

Про це на своєму офіційному веб-сайті повідомляє ГУ ДФС у Запорізькій області.

Детально це питання ми розглядали в матеріалі «Продаж невиробничого основного засобу у 2017 році: як коригувати фінрезультат» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»