Мінфін має намір відмінити дію Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95.

Відповідну ініціативу містить проект Закону України «Про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки». 

Серед інших новацій даного законопроекту:

1. У разі порушення норм з регулювання обігу готівки та порядку ведення касових операцій в національній валюті, що встановлюються НБУ, застосовуються такі штрафні (фінансові) санкції:

1) за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у розмірі 100% від суми виявленої понадлімітної готівки;

2) за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки – у двократному розмірі неоприбуткованої (не в повному обсязі та/або несвоєчасно оприбуткованої) суми;

3) за перевищення встановлених строків використання виданих під звіт готівкових коштів, а також за видачу під звіт готівкових коштів без повного та своєчасного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25% виданих під звіт сум;

4) за проведення готівкових розрахунків (крім розрахунків, проведених із застосуванням РРО) без видачі одержувачем готівкових коштів документа встановленої форми та змісту (квитанції до прибуткового касового ордера, розрахункової квитанції, іншого передбаченого законодавством документа), який підтверджує сплату особою готівкових коштів, –  у розмірі 200% сплачених коштів.

2. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій прийматимуться контролюючими органами на підставі матеріалів проведених ними перевірок або подань центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, фінансових органів та органів МВС в установленому законодавством порядку та в розмірах, чинних на день завершення перевірок або на день одержання контролюючим органом зазначених подань.

3. Оскарження рішень контролюючих органів про застосування штрафних (фінансових) санкцій здійснюється в порядку, встановленому ПКУ.

Про організацію каси на підприємстві читайте в газеті «Інтерактивна бухгалтерія» за посиланням.

Для отримання доступу до матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»