Акціонерні товариства, які вирішили внести зміни до статутного капіталу, повинні будуть повідомити про це податкові органи.

Так, Офіс великих платників повідомляє, що 04.08.2018 набрало чинності Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.06.2018 р. № 385, яким затверджено Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства (далі – Порядок). Порядок поширюється на всі акціонерні товариства (далі – АТ), що прийняли рішення про збільшення (зменшення) статутного капіталу, з дати набрання чинності Порядку.

Шляхами збільшення статутного капіталу АТ є:

1) підвищення номінальної вартості акцій;

2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартост

Збільшення статутного капіталу АТ за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

АТ не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу та публічну пропозицію у процесі емісії акцій у випадках, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

АТ здійснює розміщення кожної акції за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, і не має права здійснювати розміщення акції за ціною, нижчою за її номінальну вартість. Ціною акції є сума, кратна одній копійці.

Шляхами зменшення статутного капіталу АТ, якщо це передбачено статутом АТ, є:

1) зменшення номінальної вартості акцій;

2) анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

АТ не має права поєднувати вищенаведені шляхи зменшення статутного капіталу.

У разі проведених змін щодо збільшення (зменшення) статутного капіталу АТ має повідомити про вказані зміни контролюючі органи. Порядок внесення змін контролюючими органами до облікових даних платників податків встановлено розділом IX «Порядку обліку платників податків і зборів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588.

Про особливості зміни розміру статутного капіталу ТОВ можна прочитати в матеріалах "Збільшення статутного капіталу ТОВ: процедура й облік""Підстави та порядок зменшення статутного капіталу ТОВ", "Зменшення статутного капіталу ТОВ: облік й оподаткування" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»