На сайті Міндоходів оприлюднено проект Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та 14 додатків до неї, два з яких нові.

Зокрема в проекті враховано зміни щодо ціннопаперового обліку, особливої ставки податку для ІТ-суб’єктів, щодо правил трансфертного ціноутворення, розрахунку авансових внесків і виправлення помилок за ними. Також виявлено особливий інтерес до перерахування страхових платежів страховикам.

Окреслимо основні відмінності проекту нової декларації від нині діючої.

1. З’явився новий вид декларації «коригуюча» поруч зі звітною, звітною новою, уточнюючою та консолідованою. Таку коригуючу декларацію заповнюватимуть платники податку, які коригують податкові зобов’язання відповідно до статті 39 ПКУ, тобто згідно з правилами трансфертного ціноутворення. Для коригувань доходів за ст. 39 ПКУ відведено окремий додаток ТЦ та окремі рядки в додатку ІД і додатку ІВ.

2. В основній частині декларації деталізовано види отриманих операційних доходів. Зокрема вписано окремі рядки для винагороди (премії) за надання послуг з управління активами інститутів спільного інвестування, винагороди (премії) компанії з управління активами за надання послуг з управління активами страхових компаній, винагороди за надання послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів, комісійної винагороди за операціями з фінансовими інструментами.

3. У додатку ЦП враховано зміни до правил оподаткування операцій з цінними паперами.

В основній частині декларації прописано окремий рядок для відображення податку на прибуток від ціннопаперових операцій.

4. Додано рядки для самостійного виправлення помилок у розрахунку авансових внесків і в табличній формі розграфлено 12-місячний період для відзначення місяців, у яких відбулося уточнення суми.

5. Прописано «нову» базу для розрахунку щомісячних авансових внесків. Авансові внески визначають розрахунково як (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства - рядок 13.1 - рядок 13.2 - рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)/12. Якщо розшифрувати значення цих рядків, отримуємо (податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами + податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню + податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів - сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні - сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів - податок на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції)/12. Як видно, у базу розрахунку суми щомісячних авансових внесків не включено дивідендні авансові внески!

6. Передбачено розкриття інформації по нарахованих та перерахованих страховикам сумах страхових платежів у розрізі страховиків. Для цього відведено окремий додаток ВС.

7. З’явилося два нових додатки:

Додаток ТЦ Таблиця 1. Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку для цілей трансфертного ціноутворення.

Таблиця 2. Пропорційне та/або зворотне коригування податкових зобов’язань платника податку для цілей трансфертного ціноутворення.

Додаток ВС Інформація по нарахованих та перерахованих страховикам сумах страхових платежів в розрізі страховиків.


ВажливоНова форма декларації з податку на прибуток підприємства уже в дії24.01.2014 р. опубліковано нову форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затверджену наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 872

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»