Закон № 2475 щодо посилення відповідальності неплатників аліментів вніс низку змін до банківського законодавства, зокрема:

  • банки зобов'язані під час відкриття або закриття рахунків фізичним особам перевіряти наявність інформації про внесення відомостей про них до Єдиного реєстру боржників, а в разі наявності такої інформації повідомляти органи державної виконавчої служби або приватних виконавців про відкриття/закриття рахунків таким клієнтам у день відкриття/закриття рахунка;
  • порядок надання такої інформації та форма повідомлення встановлюються НБУ за погодженням з Мінюстом.

На виконання вимог Закону Національний банк України готує відповідні зміни до нормативно-правових актів.

До набрання чинності відповідними змінами повідомлення до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб - боржників надсилаються банками в довільній формі із зазначенням таких обов'язкових реквізитів:

  • найменування та код банку, у якому відкрито або закрито рахунок,
  • місцезнаходження банку,
  • прізвище, ім'я та по батькові клієнта,
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова"),
  • дата народження клієнта,
  • дата відкриття або закриття рахунка, номер рахунка клієнта та валюта рахунка.

Лист НБУ від 28.08.2018 р.  № 57-0009/46609.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»