1 січня 2014 року наберуть чинності нові порядки, що визначають особливості набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі — іноземці) у вищі навчальні заклади України (далі — ВНЗ).

Одним з таких є Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства. Відповідно до нього, іноземець, що бажає вступити на навчання до ВНЗ України, повинен мати документ про попередню освіту, який був отриманий не раніше ніж за 10 років до дати звернення із заявою щодо вступу до українських навчальних закладів. Виключенням є вступ до аспірантури, докторантури та на післядипломну освіту.

Окрім того, важливою умовою зарахування іноземця на навчання до ВНЗ є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії.

Іноземці, щодо яких приймальною комісією ВНЗ установлено необхідність мовної підготовки до основного навчання, мають пройти таку підготовку на підготовчих факультетах (відділеннях) навчальних закладів, які мають відповідну ліцензію МОН України.

Позитивний висновок приймальної комісії про згоду щодо прийняття іноземця на мовну підготовку та/або навчання (стажування) за обраним напрямом (спеціальністю) є підставою для видачі йому запрошення відповідно до Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації. Адже саме на основі такого запрошення іноземець отримає довгострокову візу на строк, що перевищує 90 днів.

Строк дії такого запрошення встановлюється ВНЗ, однак не може бути більшим ніж 6 місяців з дати його видачі.

         Наказ МОН України «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» від 01.11.2013 р. № 1541.
Набирає чинності 01.01.2014 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»