Держпраці підготовлено проект акту, що передбачає визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду.

Проектом акта встановлено переліки подій, які містять ризик настання негативних наслідків, визначено перелік негативних наслідків, до яких можуть призвести ці ризики, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

До вище згаданих критеріїв належить:

 - наявність у суб’єкта господарювання об'єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (незалежно від їх експлуатації, застосування) станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- здійснення суб'єктом господарювання експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду ;

- виконання суб’єктом господарювання робіт  підвищеної небезпеки станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- використання у діяльності суб’єкта господарювання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки станом на будь-яку дату протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- порушення вимог законодавства щодо експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- порушення вимог законодавства у сфері промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- порушення вимог законодавства щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

- настання нещасних випадків, наявність у працюючої особи суб’єкта господарювання гострого або хронічного професійного захворювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

Крім того, встановлено показники критеріїв та кількість балів, яка нараховується суб’єкту господарювання для встановлення його ступеня ризику. Віднесення суб'єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями за такою шкалою:

  • від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;
  • від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;
  • від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюються за діяльністю суб’єкта господарювання, яка віднесена до:

  • високого ступеня  ризику – не частіше одного разу на два роки;
  • середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на три роки;
  • незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»