Примірний державний контракт на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів затверджено наказом МОН від 18.06.2013 р. № 792 на виконання постанови КМУ «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 20.05.2013 р. № 363.

При цьому зміни до обсягу держзамовлення з прийому та випуску фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів, напрямів підготовки, галузей знань, спеціальностей (видів економічної діяльності — для професійно-технічних навчальних закладів), професій і форм навчання вносять шляхом укладання додаткової угоди до цього Контракту.

До контракту, що укладається з конкретним Виконавцем державного замовлення, за взаємною згодою можуть бути внесені й інші зобов’язання сторін.

Примірний державний контракт на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів затверджено наказом МОН від 18.06.2013 р. № 792

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»