Столичний Господарський суд перконаний: вимога належним чином скласти і зареєструвати податкову накладну – обов'язок, що лежить у площині податкового законодавством. Тож, така вимога (хоч і зафіксована договором) не може вважатися господарським зобов'язанням, що, у свою чергу, виключає можливість застосовувати господарські санкції за таке порушення.

У своєму рішенні від 02.07.2018 у справі № 910/4959/18 суд, зазначив наступне:  "невиконання відповідачем зобов'язання, яке виникає не за договором підряду (а з податкових правовідносин), не може бути підставою для покладення на підрядника господарської відповідальності у вигляді штрафних санкцій, які застосовуються лише в разі порушення стороною умов договору підряду або, маючи компенсаційну природу, – по факту настання реальних негативних наслідків у іншої сторони, настання яких позивач суду не довів".

Нагадаємо: подібні висновки, свого часу, зробив і Верховний суд (див., зокрема постанову по справі № 902/380/17 від 13.04.2018 року).

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Додаток Д8 — Заява зі скаргою на продавця/покупця" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»