У певних випадках у рядку «Індивідуальний податковий номер» отримувача (покупця) проставляється умовний ІПН та у верхній лівій частині податкових накладних у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та зазначається відповідний тип причини.

Приміром, у податкових накладних, складених для нарахування технічних ПДВ-зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ, проставляється умовний ІПН «600000000000» та, зокрема, тип причини 08«Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість».

Але що якщо умовний ІПН був змінений після складання відповідної податкової накладної? Як тоді заповнити розрахунок коригування до неї?

Податківці тут кажуть: якщо після складання податкової накладної внесено зміни до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, зокрема змінено умовні ІПН, то у розрахунку коригування до податкової накладної потрібно зазначати ІПН, який зазначався в такій податковій накладній (тобто без урахування внесених змін). В такому ж порядку у розрахунку коригування зазначається і тип причини.

Такий розрахунок коригування заповняється наступним чином:

• у табличній частині такого розрахунку коригування в тих графах, заповнення яких передбачено, зі знаком «-» зазначаються показники щодо товарів/послуг, які починають використовуватися в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності або виправляються (тобто такі показники «обнуляються»). При цьому у графі 1 такого розрахунку коригування в обов’язковому порядку вказується номер за порядком рядка зведеної податкової накладної, що коригується;

• другим рядком розрахунку коригування до такої накладної платник податку зазначає виправлені показники обсягу товарів/послуг. При цьому у графі 1 такого розрахунку коригування вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в зведеній податковій накладній, що коригується;

• у графі 2 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку з таким коригуванням, зазначається причина коригування — «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ»;

• у графі 3 «Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» розрахунку коригування до такої зведеної податкової накладної зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених з метою нарахування податкових зобов’язань згідно із п. 198.5 ПКУ, відповідно до яких проводиться коригування. При цьому кожна така податкова накладна вказується в окремому рядку.

Детально про порядок складання розрахунків коригування до податкових накладних залежно від причини коригування та типу помилок, що виправляються, читайте в матеріалах сервісу «Інтерактивна бухгалтерія»:

«Розрахунок коригування до податкової накладної: правила складання»;

«Хто й коли реєструє розрахунки коригування до податкових накладних у ЄРПН»;

«Коригування кількості: заповнюємо розрахунок коригування»;

«Розрахунок коригування на зміну ціни: порядок і зразок заповнення»;

«Як заповнити розрахунок коригування до податкової накладної в разі зміни номенклатури»;

«Виправлення помилок у податкових накладних: як скласти розрахунок коригування».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»