Реквізити касових документів, визначених у додатках 1-6 до Положення № 148, мають незначні технічні відмінності від затверджених Положенням № 637. Зокрема, у Положенні № 148 надано повне розшифрування терміну "Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", який у Положенні № 637 було наведено у скороченому вигляді – "ЄДРПОУ".

При цьому передбачено, що суб’єкти господарювання до 30 червня 2018 року (включно) могли використовувати в своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені Положенням № 637.

Тобто, Нацбанк на своєму сайті фактично зазначає, що з 1 липня бланки касових документів мають відповідати формам, наведеним у Положенні № 148.

Читайте на цю тему у сервісі "Інтерактивна бухгалтерія:"

"Як правильно нумерувати касові ордери та журнал реєстрації ордерів";

"Протягом якого строку можуть оштрафувати за перевищення граничних сум розрахунків готівкою".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»