Ураховуючи тенденцію щодо скорочення кількості відділень банків України та одночасний розвиток в банках дистанційних каналів зв'язку, систем дистанційного обслуговування, НБУ видав лист від 16.08.2018 р. № 25-0008/44785

Так, банки можуть проводити уточнення/додаткове уточнення інформації щодо фізичних осіб під час їх особистого звернення до установи банку, наприклад, з метою отримання будь-якої послуги, в тому числі, якщо термін для такого уточнення/додаткового уточнення не настав, але настане найближчим часом.

На думку НБУ, строк проведення уточнення/додаткового уточнення інформації може співпадати з датою отримання клієнтом нового платіжного засобу за умови, що строк користування цим платіжним засобом не перевищує трьох років.

Разом з цим, у разі виникнення сумніву щодо достовірності отриманої інформації, дійсності документів, або переоцінки ризику клієнту, банк самостійно приймає рішення щодо необхідності в особистій зустрічі з клієнтом для підтвердження або спростування наданих ним даних.

Програма ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку може містити процедури з проведення уточнення/додаткового уточнення інформації стосовно фізичних осіб - клієнтів банку з низьким рівнем ризику, в тому числі тих, щодо яких у банку є розуміння, що фінансові операції таких клієнтів здійснюються в межах отриманих виплат та не є ризиковими, які є спрощеними у порівнянні із звичайними процедурами з уточнення/додаткового уточнення інформації. До зазначеної категорії клієнтів, зокрема, можуть відноситися клієнти - фізичні особи, які мають рахунки виключно для отримання заробітної плати, пенсійних або інших соціальних виплат.

Такі процедури для відповідного уточнення/додаткового уточнення інформації можуть передбачати використання засобів електронної пошти (наприклад, заповнення електронного опитувальника), в тому числі із застосуванням електронного цифрового підпису/електронного підпису, або телефонного зв'язку, Call-центру, інших дистанційних каналів зв'язку в межах технічних можливостей банку та клієнтів, та не передбачати особистої присутності клієнта в установі банка.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»