Уповноважили на підпис касових ордерів особу, але для цього законодавством не передбачено окремої графи? Тож виникає закономірне питання, чиє саме прізвище та ініціали мають бути зазначені у графах "Керівник", "Головний бухгалтер"?

НБУ опублікувало на офіційному веб-сайті короткі роз’яснення з приводу заповнення касових документів.

Так, відповідно до п. 25 розділу ІІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 29.12.2017 р. № 148 (далі – Положення), приймання готівки в касу проводиться за прибутковим касовим ордером (додаток 2), підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства. До прибуткових касових ордерів можуть додаватися документи, які є підставою для їх складання.

Згідно з абз. 1 п. 26 р. ІІІ Положення, видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

При цьому згідно з пунктом 34 розділу ІІІ Положення, касир під час одержання касових ордерів або видаткових відомостей зобов’язаний перевірити:

1) наявність і справжність на документах підписів, а на видатковій відомості – дозвільного напису керівника установи/підприємства або осіб, які ним уповноважені;

2) правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

3) наявність перелічених у документах додатків.

Таким чином, у прибутковому та видатковому касових ордерах у графі "Керівник", "Головний бухгалтер", у разі їх підписання уповноваженою особою підприємства, має бути зазначено прізвище та ініціали уповноваженої особи підприємства.

До речі, правильність складання касової документації все ще викликає ряд запитань, наприклад, спірним є правильність нумерування касових ордерів. На сторінках «Інтерактивної бухгалтерії» ми спробували відповісти на це питання, про що читайте у статті «Як правильно нумерувати касові ордери та журнал реєстрації ордерів».

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

 

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»