Пільга, передбачена п. 15 підрозділу 4 р. XX ПКУ, може поширюватися на платників акцизного податку з реалізації пального (наприклад, на постачальників пального), які зареєстровані платниками акцизного податку та сплачують акцизний податок (наприклад при ввезенні газойлю на митну територію України).

Нагадаємо!

Згідно з абз. 1 п. 15 підрозділу 4 р. XX ПКУ податок на прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету платниками податку за поточний податковий (звітний) період, зменшується на суму сплаченого за такий поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Водночас тільки платник акцизного податку, який сплатив податок, має право на зазначені суми сплаченого податку зменшити податок на прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету у відповідному податковому (звітному) періоді.

У разі якщо у платника акцизного податку з реалізації пального не виникає об’єкту оподаткування з операцій реалізації пального, то і не може бути зменшено податок на прибуток на несплачені до бюджету суми акцизного податку.

Відповідні роз’яснення надали фахівці ДФСУ в ІПК від 10.08.2018 р. № 3510/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Щодо відображення у податковій декларації з податку на прибуток підприємств сум сплаченого акцизного податку, який зменшує нараховану суму податку на прибуток, контролери повідомили наступне.

У формі декларації сума податку до зменшення розраховується як підсумок показників, відображених у рядках 16.1 та 16.4.1 чинної редакції додатка ЗП, але у межах нарахованої суми податку за звітний (податковий) період.

При складанні декларації та додатка ЗП потрібно скласти у довільній формі доповнення до декларації із розшифровкою сум сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що визначені у п. 15 підрозділу 4 р. XX ПКУ.

При цьому, якщо платник у звітному періоді не отримав прибутку або сума податку на прибуток менша за суму акцизного податку, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах.

Враховуючи зазначене, необхідно:

  • порівняти визначену за звітний (податковий) період суму податку на прибуток (суму рядків декларації: р. 06, р. 08, р. 10, р. 12 та р. 15) з сумою показників рядків 16.1 та 16.4.1 додатка ЗП, а також сумою сплаченого акцизного податку за відповідними акцизними накладними;
  • за результатом порівняння цих показників, визначити загальний підсумок у рядку 16 додатка ЗП з урахуванням сплачених сум акцизу - суму, яка у звітному періоді може бути врахована у зменшення нарахованої суми податку (у межах суми податку на прибуток).

До рядка 16 ЗП декларації переносяться дані рядка 16 додатка ЗП "Зменшення нарахованої суми податку".

Враховуючи, що декларація з податку на прибуток розраховується наростаючим підсумком, то при складанні декларацій за наступні звітні (податкові) періоди: півріччя, три квартали, рік показники відповідних рядків декларації та додатків визначатимуться з урахуванням результатів діяльності за такі звітні періоди.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»