Ваше підприємство випускає облігації? Незабаром вам доведеться рахуватися з новим нормативом. Так, НКЦПФР затвердило нове Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, рішенням від 21.06.2018 р. № 425.

Положення установлює порядок здійснення емісії, обігу іменних облігацій підприємств, реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, затвердження змін та/або доповнень до проспекту облігацій, погодження змін до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, надання до реєструвального органу звіту про результати погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій.

Облігації можуть існувати виключно у бездокументарній формі.

Емітент може здійснювати емісію звичайних (незабезпечених) та забезпечених облігації.

Облігації можуть вважатися забезпеченими, якщо:

  • емітентом укладаються відповідні договори поруки щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями;
  • емітенту видається гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями;
  • емітентом укладаються відповідні договори застави щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»