Які наслідки з оподаткування ПДВ та податку на прибуток матимуть операції зі списання товарів медичного призначення? На ці питання відповіла ДФС в ІПК від 09.08.2018 р. № 3483/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

При списанні товарно-матеріальних цінностей (в тому числі товарів (виробів) медичного призначення) у зв'язку з визнанням їх непридатними для використання, такі товарно-матеріальні цінності не можуть бути використані у межах господарської діяльності підприємства.

Оскільки платником ПДВ здійснюється операція зі списання товарно-матеріальних цінностей (в тому числі товарів (виробів) медичного призначення), то вони починають використовуватись в операціях, що не є господарською діяльністю такого платника податку.

Як зазначено у зверненні платника до ДФС, товари (вироби) медичного призначення на момент їх придбання платником звільнялись від оподаткування.

Враховуючи це, у разі, якщо товарно-матеріальні цінності (в тому числі товари (вироби) медичного призначення) придбані без включення сум ПДВ до складу податкового кредиту, то податкові зобов'язання при їх списанні не нараховуються.

У випадку ліквідації основних засобів, які використовуються у господарській діяльності, та підлягають амортизації у податковому обліку, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

При ліквідації основних засобів, які не використовуються у господарській діяльності фінрезультат до оподаткування збільшується (згідно з п. 138.1 ПКУ) на суму залишкової вартості таких активів, визначеної згідно з бухгалтерським обліком, та зменшується (згідно з п. 138.2 ПКУ) на суму первісної вартості придбання або виготовлення та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення таких активів, визначеної згідно з бухгалтерським обліком.

При цьому на вартість матеріальних активів, що обліковуються у складі запасів і не амортизуються, коригування фінрезультату до оподаткування відповідно до п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ, не здійснюється.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»