Прийняття загальними зборами ТОВ рішення щодо виплати учаснику дивідендів надає останньому "законне очікування", що йому такі дивіденди будуть виплачені. Невиплата товариством таких дивідендів учаснику прирівнюється до порушення права останнього на мирне володіння майном (рішення ЄСПЛ у справах "Брумареску проти Румунії" (п. 74), "Пономарьов проти України" (п. 43), "Агрокомплекс проти України" (п. 166)).

Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів.

Водночас виплата учаснику вартості частини майна ТОВ, пропорційної його частині у статутному капіталі, у зв'язку з його  виходом з товариства, не є підставою для відмови у виплаті дивідендів, щодо виділення яких було прийняте рішення загальних зборів на час його участі в товаристві.

Такого висновку дійшов ВС/КГС у постанові від 23.05.2018 р. у справі № 908/660/17.

 

Нагадаємо, що 17.06.2018 набрав чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII. Про його ключові положення ішлося в матеріалах-коментарях:

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»