Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами служби зайнятості (ст. 42 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI).

Проте, в той же час, даний Закон визначає винятки із загального правила і визначає категорії осіб, працевлаштування яких здійснюється без дозволу.

До таких категорій належать:

1) іноземці, які постійно проживають в України;

2) іноземці, які набули статусу біженця або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;

3) іноземці, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;

4) представники іноземного морського (річкового) флоту;

5) працівники закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;

6) спортсмени, які набули професійного статусу, артисти та працівники мистецтва для роботи в Україні за фахом;

7) працівники аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;

8) працівники іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;

9) священнослужителі, які тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності;

10) іноземці, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

11) іноземці, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення;

12) інші іноземці у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Однак, слід зазначити, що цей Закон передбачає значні штрафні санкції за працевлаштування іноземців без дозволу. Тому, якщо роботодавець впевнений, що іноземець належить до однієї з категорій, які можуть бути працевлаштовані без отримання дозволу, він повинен мати доказ належності працівника до зазначеної категорії осіб та бути готовим надати вказаний доказ контролюючим органам. А у випадку спірних та неоднозначних ситуацій краще отримати письмове роз’яснення від територіального підрозділу Мінсоцполітики.

Про це зауважило ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»