Контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків (п.п. 39.2.1.1 ПКУ)

Офіс великих платників податків нагадує, що одним із критеріїв визнання операцій контрольованими є операції з пов’язаними особами - нерезидентами. Підпунктом 14.1.159 ПКУ визначено критерії пов’язаності осіб.

Так, для визнання осіб пов’язаними враховується вплив, який може здійснюватись через володіння однією особою корпоративними правами інших осіб у відповідності з укладеними між ними договорами, крім того, принцип пов’язаності визначається через наявність у осіб фінансових зобов’язань за кредитами, позиками, гарантією.

Також слід звернути увагу, що платники податків мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов’язаними особами за підстав, не передбачених в п. 14.1.159 ПКУ.

При цьому, підприємство зобов’язане встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом ( ст. 64 ГКУ).

ДФСУ звертає увагу на необхідність прозорого підходу до визначення пов’язаності осіб, зокрема через фізосіб, які прямо або опосередковано впливають на діяльність компанії і мають можливість здійснювати вирішальний вплив на її управління. Такими особами можуть бути кінцеві контролери. Поняття бенефіціарного власника визначено в Директивах ЄС 2015/849 де зазначено, що кінцевий бенефіціарний власник є «вигодонабувачем» щодо юрособи, оскільки володіє правами на отримання доходу від діяльності останнього. Такі норми імплементовано в 2018 р. і в національне законодавство.

 

Які особливості подання інформації про кінцевого вигодонабувача, відповіді на нагальні запитання та приклади заповнення форми читайте в матеріалі газети "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»