Офіс великих платників податків ДФС звертає увагу про наближення терміну подання Звіту про пільги за півріччя 2018 року, граничний термін подання якого – 09.08.2018.

Для звітування за півріччя 2018 використовуються Довідник № 87/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету та Довідник № 87/2 інших податкових пільг.

При складанні Звіту про суми податкових пільг суб’єктам господарювання необхідно звернути увагу на наступне:

- Звіт про суми податкових пільг подається за І квартал, півріччя, три квартали та рік протягом 40 кал. днів після закінчення податкового періоду. Якщо підприємство мало пільгу, але нею не користувалося, то звіт про суми податкових пільг за півріччя 2018 року подавати не треба (пункт 3 Порядку № 1233). Якщо хоча б в одному кварталі звітного року підприємство все ж таки нею скористалося, то звіт доведеться подавати усі наступні квартали звітного року, так як звіт містить накопичувальну інформацію;

  • у Звіті необхідно зазначати код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, який є чинним на момент подання звіту;
  • у підграфі "усього" та у підграфі "в тому числі з державного бюджету" графи "Сума податкових пільг" відображається сума пільг за платежами, що здійснені до відповідних бюджетів.

Враховуючи те, що формою Звіту не передбачено подання уточненого Звіту та у зв’язку з тим, що зазначений Звіт складається наростаючим підсумком з початку року, то допущені помилки в Звіті за рік слід виправляти в новому Звіті - до закінчення граничного строку подання Звіту за рік, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. За звітні періоди минулих років платники податків не мають можливості подання Звітів із уточненими показниками.

При складанні звіту платники найчастіше допускають помилки при відображенні:

  • суми пільги - замість гривні вказують в тисячах гривень;
  • обсягу пільги - замість відображення наростаючим підсумком, вказують обсяг пільги лише за окремий квартал;
  • коду пільги - невідповідність довіднику пільг, який діє на момент подання звіту

 

Отримавши приємну можливість користуватися податковими пільгами, у суб’єкта господарювання як «бонус» з’являється обов’язок звітувати про суми податкових пільг. Тож розгляньмо найцікавіші питання про те, хто, коли та в яких випадках має подавати Звіт про пільги, а також розберімося з його заповненням по графах.

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»