Чимало юросіб може використовувати для виплати доходів акціонерам спеціальні ескроу-рахунки. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов'язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

Будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам, стосуються витрат, пов'язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), які несе заявник вимоги. У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ. Згідно з п. 15 ст. 652 Закону № 514 придбання акцій заявником вимоги та продаж цих акцій акціонерами не потребує обов'язкової участі торговця цінними паперами та отримання ліцензії на здійснення валютних операцій або інших дозволів та погоджень державних органів, у тому числі НБУ. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, а також інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ.

Особливості оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку визначено п. 170.2 ПКУ.

У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту - фізособі резидентом - юридичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов'язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів.

Таким чином, у разі якщо клієнт банку (юридична особа), який є власником домінуючого пакету акцій, здійснює через ескроу - рахунки виплату доходу фізичним особам (резидентам/нерезидентам) за придбані у таких осіб акції, то така юридична особа є податковим агентом.

ІПК ДФС від 31.07.2018 р.
№ 3329/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 

Оподаткування дивідендів має певні особливості як у підприємства-емітента, так і в одержувача дивідендів, зокрема, коли вони виплачуються фізособі. Докладніше ці особливості ми розглянули у статті «ПДФО під час виплати дивідендів фізособам» газети «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»