Покупець – платник ПДВ і податку на прибуток перерахував постачальну - платнику ПДВ і податку на прибуток попередню оплату за товари/послуги, але так і не дочекався їх. Минув строк позовної давності і покупець має безнадійну товарну дебіторську заборгованість, яку вирішив списати.

Що ж буде у податково-прибутковому обліку: які коригування фінрезультату потрібно здійснити? Як списання товарної безнадійної дебіторки позначиться на ПДВ-обліку?

Як відомо, об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ(пп. 134.1.1 ПКУ).

Для операцій зі списання дебіторської заборгованості ПКУ передбачає різниці, що виникають при формуванні резерву сумнівних боргів, визначеного нормами п. 139.2 ПКУ.

Окрім цього, контролери зауважують: сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності вважається безповоротною фінансовою допомогою (пп. 14.1.257 ПКУ).

Тож тут потрібно враховувати вимоги пп. 140.5.10 ПКУ. Тобто, платник податку на суму перерахованої безнадійної фінансової допомоги особам, що не є платниками податку, та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п. 44 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ, крім безповоротної фіндопомоги, перерахованої неприбутковим організаціям, має збільшити фінрезультат податкового (звітного) періоду.

Щодо оподаткування ПДВ операції зі списання безнадійної дебіторської заборгованості податківці зауважили таке:

  • якщо платник ПДВ – покупець здійснив попередню оплату за товари/послуги та сформував податковий кредит з ПДВ на підставі отриманої від платника ПДВ – постачальника податкової накладної, складеної ним до 01.07.2015, але такі товари/послуги у межах терміну позовної давності не були поставлені, то у податковому періоді, в якому відбувається списання безнадійної дебіторської заборгованості, платнику ПДВ необхідно відкоригувати таку суму податкового кредиту. У даному випадку зменшення суми податкового кредиту здійснюється на підставі бухгалтерської довідки;
  • якщо платник ПДВ – покупець здійснив попередню оплату за товари/послуги та сформував податковий кредит з ПДВ на підставі отриманої від платника ПДВ – постачальника податкової накладної, складеної ним після 01.07.2015 та зареєстрованої в ЄРПН, але такі товари/послуги у межах терміну позовної давності не були поставлені, то у податковому періоді, в якому відбувається списання безнадійної дебіторської заборгованості, платнику ПДВ – покупцю необхідно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за правилами, визначеними п. 198.5 ПКУ.

Див. ІПК ДФСУ від 23.07.2018 р. № 3236/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

 

У сервісі «Інтерактивна бухгалтерія» цій темі присвячено матеріали:

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»