Мінфін вирішив переписати профільний закон, який стосується запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це свідчить розроблений міністерством законопроект, який пропонує викласти в новій редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Він містить ряд досить «цікавих» моментів.

По-перше, суб’єкт первинного фінмоніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), повинен забезпечити, щоб всі перекази на суму, що дорівнює чи перевищує 30000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, супроводжувалися: 

1) інформацією про платника (ініціатора переказу):

а) фізособу (фізособу – підприємця) – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер рахунка, з якого списуються кошти чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції (далі – унікальний обліковий номер фінансової операції); місце проживання (або місце перебування фізособи – резидента чи місце тимчасового перебування фізособи – нерезидента в Україні) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження;

б) юрособу – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка, з якого списуються кошти, чи, за відсутності рахунка, унікальний обліковий номер фінансової операції;

2) інформацією про отримувача переказу коштів:

а) фізособу (фізособу – підприємця) – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції;

б) юрособу – повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за відсутності рахунка – унікальний обліковий номер фінансової операції.

По-друге, за неподання юрособою держреєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юрособи, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у строки, визначені законом, пропонують накладати на керівника юрособи або особу, уповноважену діяти від імені юрособи (виконавчого органу), штраф від 3000 до 5000 НМДГ (510 000 грн до 850 000 грн).

За внесення в документів, які відповідно до закону подаються для проведення держреєстрації юрособи або фізособи – підприємця, в тому числі в документи, на підставі яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юросіб, фізосіб - підприємців та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, в тому числі про структуру власності та кінцевого бенефіціарного власника (контролера), запропоновано карати штрафом від 5000 до 8000 НМДГ або арештом на строк від 6 до 9 місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»