Сторони договору купівлі-продажу можуть домовитися про придбання однією стороною в іншої права розірвати цей договір в односторонньому порядку. Договір купівлі продажу вважається розірваним, якщо сторона, яка набула право розірвати договір, протягом визначеного строку не заявить вимогу про виконання договору. Сторони можуть обумовити розірвання договору купівлі-продажу вчиненням цією стороною певних дій або настанням певних обставин протягом визначеного строку або у визначений час.

Така можливість передбачена ст. 6581 Цивільного кодексу України.

Та чи не буде операція з постачання на платній основі однією зі сторін іншій права на одностороннє розірвання цього договору?

Податківці тут угледіли постачання послуг, яке є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 14.1.185 і п. 185.1 ПКУ) — див. ІПК ДФСУ від 25.07.2018 р. № 3254/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Отже, при постачанні однією стороною іншій права на одностороннє розірвання договору купівлі-продажу слід нараховувати ПДВ-зобов’язання.

 

В результаті розірвання договору купівлі-продажу може здійснюватися, зокрема, повернення товарів. Його ми розглянули в матеріалах «Повернення товарів: облік у покупця» і «Повернення товарів: облік у продавця» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

До того ж, повернення товарів чи авансів потребує складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до відповідної податкової накладної. Із порядком його заповнення у таких випадках можна ознайомитися в матеріалах сервісу «Інтерактивна бухгалтерія»:

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»