Окремі держпідприємства в державі мають визначальний вплив на доходну частину бюджетів, адже вносять значні сум податків і зборів до казни. Проте, часто великі держпідприємства пов’язані із більшими фіскальними ризиками через те, що мають високе боргове навантаження, кредити, залучені під державні гарантії, зобов’язання за кредитами в іноземній валюті і фінансуються із бюджету.

За результатами проведеного аналізу Мінфін визначив 25 таких підприємств. Їх сформовано на основі постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 7, якою затверджена Методика оцінювання фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що встановлює механізм визначення можливого вартісного впливу фіскальних ризиків від діяльності цих підприємств на показники держбюджету (далі — Методика).

Відповідно до вимог Методики, на основі інформації за попередній рік Мінфін мав сформувати перелік суб’єктів господарювання, з якими можуть бути пов’язані найбільші фіскальні ризики, та розміщувати на власному веб-сайті.

Інформація використовуватиметься Мінфіном під час складання та виконання держбюджету. Мінфін щоквартально оприлюднюватиме інформацію про показники діяльності підприємств, включених до вищевказаного переліку.

До списку увійшли, зокрема, ПАТ "НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Українська залізниця", ДП "Енергоринок", ПАТ "Укрпошта".

Відзначимо, що напередодні Мінфін розмістив на своєму сайті квартальні форми звітності, які мають заповнювати органи управління згідно вимог постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 7.

Органи управління та суб’єкти господарювання, функції з управління якими виконує КМУ, подають Мінфіну у паперовому та електронному вигляді вказані форми звітності у строки:

  • за рік — до 31 березня року, що настає за звітним періодом;
  • за I, II і III квартали — до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»