Платників податку на прибуток, виробничі основні засоби яких знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції, турбує питання: чи потрібно за такими основними засобами припиняти нарахування амортизації в податково-прибутковому обліку?

Що на це відповіли податківці?

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів у податково-прибутковому обліку здійснюється відповідно до НП(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 ПКУ та пп. 138.3.2 - 138.3.4 ПКУ (пп. 138.3.1 ПКУ).

Причому у податковому обліку амортизації підлягають основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Таким чином, якщо на основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку, в бухобліку не припиняється нарахування амортизації на період виведення їх з експлуатації у зв’язку з консервацією, капітальним ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією та іншим поліпшенням основних засобів, то в податковому обліку на них також буде нараховуватись амортизація.

Див. ІПК ДФСУ від 19.07.2018 р. № 3171/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Що ж до бухоблікових нюансів?

Згідно п. 1 П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація — це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Тож сума нарахованої амортизації залежить від методу нарахування амортизації, вартості, яка підлягає амортизації, та строку корисного використання основного засобу.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7).

Отже, якщо об’єкт основних засобів перебував на консервації у межах одного місяця — призупиняти нарахування амортизації в бухобліку не потрібно. Відповідно, й у податковому обліку на такий основний засіб продовжуватиметься нарахування амортизації.

 

Детально це питання, в тому числі в аспекті МСФЗ-обліку, ми розглянули в матеріалі «Чи амортизувати основні засоби під час ремонту, поліпшення» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Крім того, про бухоблікові наслідки ремонту і поліпшення основних засобів ми розповідали в матеріалі «Ремонт і поліпшення основних засобів: найважливіші аспекти бухгалтерського обліку».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»