Враховуючи безпосередню відповідальність роботодавця за охорону праці, саме він створює службу охорони праці на підприємстві та призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх дотримання.

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку (ст. 15 Закону № 2694).

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Що ж стосується служби охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань, то Держпраці у листі від 31.05.2018 р. № 2619/3/4.4-зв-18 зазначила, що служби з охорони праці в апаратах об'єднань підприємств створюються для виконання делегованих підприємствами, що входять у відповідні об'єднання, окремих повноважень в галузі охорони праці, які можуть здійснюватися компетентними зовнішніми службами.

Разом з цим, у іншому від 29.05.2018 р. № 2524/3/5.2-зв-18 листі Держпраці уточнила питання організації охорони праці на будівельних майданчиках.

Так, генеральний підрядник має певні обов'язки щодо організації охорони праці на будівельному майданчику, а відповідальним є роботодавець, тобто підрядник.

Згідно з Мінімальними вимогами основні функції щодо організації системи охорони праці на будівельному майданчику покладені на замовника, а не на координатора з питань охорони праці. Координатор здійснює певні обов'язки з охорони праці в інтересах замовника.

Зокрема, координатор з питань охорони праці на стадії будівництва зобов'язаний погоджувати заходи підрядників з охорони праці, зокрема передбачені в проектах виконання робіт, технологічних картах, і відповідно перевіряти їх виконання.

Можливі протиріччя між вимогами плану та проекту виконання робіт вирішуються між координатором та підрядником шляхом внесення змін в план або проект виконання робіт.

 

Охорона праці є вкрай актуальною для роботодавців, вимагає від них пильної уваги та чіткого й повного дотримання норм відповідного законодавства.

Як проводити навчання з охорони праці: організація, види, періодичність? Читайте в матеріалі.

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»