Нині фінансова звітність є додатком до декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною. Тобто разом із відповідною податковою декларацією платник податку на прибуток зобов’язаний подавати квартальну або річну фінансову звітність. Такі вимоги прописані в п. 46.2 ПКУ.

Причому, з огляду на нещодавні зміни до Закону про бухоблік, актуальним є питання: які ж саме форми фінзвітності потрібно подавати разом із декларацією з податку на прибуток?

Нагадаємо: з 01.01.2018 ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік не визначає склад проміжної фінзвітності. Тепер цей момент врегульовано у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, у п. 2 якого прописано: підприємства, які складають фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність за національними П(С)БО або НП(С)БОДС складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком із початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Податківці ж поділили платників податку на категорії і зазначили перелік фінансових звітів, які вони мають подати з декларацією з податку на прибуток або звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації — див. таблицю.

Таблиця

Перелік форм фінзвітності, які мають подаватися
разом із декларацією з податку на прибуток
або з «неприбутковим» звітом

Платники податку на прибуток

Форми фінансової звітності, які подаються разом із декларацією з податку на прибуток (або зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) за:

календарний квартал, півріччя, три квартали

рік

Платники податку на прибуток, крім:

 • суб’єктів мікропідприємств;
 • суб’єктів малого підприємництва;
 • неприбуткових установ й організацій;
 • представництв іноземних суб’єктів господарювання
 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1);
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2)
 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1);
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2);
 • Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3);
 • Звіт про власний капітал (ф. № 4);
 • Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5)

Платники податку на прибуток — суб’єкти мікропідприємств, малого підприємництва, представництва іноземних суб’єктів господарювання, крім тих, які складають фінансову звітність за МСФЗ

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Балансу (ф. № 1-м);
 • Звіту про фінансові результати (ф. № 2-м)

АБО

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Балансу (ф. № 1-мс);
 • Звіту про фінансові результати (ф. № 2-мс)

Банки

Форми проміжної фінансової звітності, затверджені постановою Правління НБУ від 24.10.2011 р. № 373

Форми річної фінансової звітності, затверджені постановою Правління НБУ від 24.10.2011 р. № 373

Неприбуткові установи й організації (крім неприбуткових установ й організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ)

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1);
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2);
 • Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3);
 • Звіт про власний капітал (ф. № 4);
 • Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5)

Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Балансу (ф. № 1-м);
 • Звіту про фінансові результати (ф. № 2-м)

АБО

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва у складі:

 • Балансу (ф. № 1-мс);
 • Звіту про фінансові результати (ф. № 2-мс)

Суб’єкти державного сектора

 • Баланс (ф. № 1-дс);
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2-дс);
 • Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3-дс);
 • Звіт про власний капітал (ф. № 4-дс);
 • Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5-дс)

Такий перелік форм фінзвітності опублікувало на своєму офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Тернопільській області.

Перелік форм фінзвітності, які мають подаватися разом із декларацією з податку на прибуток або з «неприбутковим» звітом ми прокоментували в матеріалі «Які форми фінзвітності подавати разом із квартальною декларацією з податку на прибуток» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»