ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на витрати по придбанню послуг мобільного зв'язку. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

Про це повідомили фахівці ГУ ДФС у Сумській області в ІПК від 24.04.2018 р. № 1847/ІПК/18-28-12-04-20 та водночас нагадали, що методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначає П(С)БО 16 "Витрати".

Так, витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені (п. 6 П(С)БО 16).

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені (п. 7 П(С)БО 16).

 

Більше про бухгалтерський облік витрат на мобільний зв'язок, а також про податкові наслідки користування послугами мобільного зв’язку можна прочитати в статті «Мобільний зв’язок на підприємстві: документальне оформлення та облік» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»