Регулятор зафіксував ряд фінансових операцій суб'єктів господарювання - клієнтів банків з переведення безготівкових коштів у готівку, характер яких може свідчити про відмивання грошей або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Так, схема проведення наведених фінансових операцій включає такі етапи:

  • на рахунок суб'єкта господарювання А (в більшості випадків період діяльності якого незначний) надходять кошти від широкого кола юридичних осіб на підставі укладених між ними договорів, зі схожими призначеннями, або подекуди призначення, з якими надходять кошти, мають різноманітний зміст (наприклад, за сільськогосподарську продукцію, товар, металолом, ТМЦ тощо);
  • отримані кошти майже в повному обсязі в той же або наступний день суб'єкт господарювання А перераховує на рахунок іншого суб'єкта господарювання Б на підставі укладеного між ними договору (факторингу, переуступлення прав вимоги, поруки тощо). Необхідно зауважити, що наявні випадки, коли кошти на рахунки суб'єктів господарювання надходили з призначенням: як поповнення статутного капіталу; за договорами купівлі-продажу цінних паперів (акції іменні, векселі тощо); як перерахування з інших власних рахунків тощо;
  • отримані кошти майже в повному обсязі в той же або наступний день суб'єкт господарювання Б перераховує на рахунок 2909 банку (у тому числі банку, в якому відсутні його поточні рахунки) на підставі укладеної "Угоди на доставку готівки суб'єкту господарювання" або "Договору на послуги з інкасації", який у тому числі передбачає доставку готівки.

Таким чином фактично відбувається підкріплення каси суб'єкта господарювання готівкою на суму, що була перерахована банку у безготівковому вигляді. У подальшому відповідно до укладених договорів передбачено, що суб'єкт господарювання Б має розрахуватись отриманою готівкою за зобов'язаннями суб'єкта господарювання A (наприклад, з фізичними особами, у яких суб'єкт господарювання A здійснив закупівлю товару).

Нацбанк дав наступні рекомендації:

  • банкам, які обслуговують таких клієнтів, або, які надають послуги підкріплення каси суб'єкта господарювання готівкою, забезпечити ретельний, поглиблений та всебічний аналіз фінансових операцій клієнтів на предмет виявлення подібних фінансових операцій;
  • це ж мають робити і банки, у яких відкриті рахунки суб'єктів господарювання, які перераховують кошти на підставі договорів на доставку валютних цінностей до каси, а також банкам, які безпосередньо здійснюють підкріплення готівкою кас таких суб'єктів;
  • під час встановлення банком ділових відносин з суб'єктом господарювання, який не має рахунків в цьому банку, шляхом укладення договорів на доставку валютних цінностей до каси суб'єктів господарювання (підкріплення готівкою каси), банку слід ретельно проаналізувати діяльність цього суб'єкта господарювання, використовуючи ризик-орієнтований підхід. Метою цього аналізу є з'ясування, чи відповідає обсяг готівки, що використовується для підкріплення каси, його фінансовому стану, суті діяльності, виду послуг, що ним надаються, тощо. Тобто банк має чітко розуміти, чи є джерело отримання готівки цим суб'єктом господарювання прозорим та не викликає сумнів щодо його законності.

Ці заходи, на думку Національного банку України, варто вживати й упродовж всього періоду існування ділових відносин з таким суб'єктом господарювання.

У разі встановлення банком невідповідності обсягів готівки, яка спрямовується на підкріплення каси, фінансовому стану клієнта, суті його діяльності, виду послуг, що ним надаються, за вищенаведеними подібними фінансовими операціями банкам рекомендовано установлювати такому клієнту неприйнятно високий ризик та відмовлятись від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин).

Лист НБУ від 19.07.2018 р. № 25-0008/39273.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»