На сьогодні в Україні відсутнє єдине правове поле створення, функціонування та інформаційної взаємодії державних, комунальних та інших реєстрів, кадастрів та інформаційних систем.

Також відсутні єдиний термінологічний апарат, єдині вимоги до створення, обміну, зберігання, виправлення та формату реєстрових даних, а також до їх технічної та семантичної інтероперабільності та неперетинного узгодження об’єктів відповідних реєстрів.

В результаті, держава, територіальні громади, міжнародні інституції та користувачі реєстрової інформації так і не змогли наблизитися до досягнення головної місії публічних інформаційних систем: створення в Україні єдиного транспарентного середовища публічної інформації для максимального спрощення та дебюрократизації процесів публічного управління, захисту прав фізичних та юридичних осіб, задоволення інформаційних потреб громадянського суспільства.

Вирішити вказану проблему має законопроект № 8602 "Про публічні електронні реєстри". Саме за його допомогою автори планують:

  • утворити єдиної інтероперабельної системи публічних електронних реєстрів,
  • визначити уніфіковану інституціональну структуру функціонування публічних електронних реєстрів та єдиних вимог до їх створення, ведення, взаємодії, адміністрування, модернізації, реорганізації та ліквідації, а також до створення реєстрової інформації та її використання у інших інформаційних системах, при здійсненні дозвільної та іншої управлінської діяльності, наданні адміністративних послуг.

Законопроект є рамковим та на основі єдиного термінологічного апарату визначає систему публічних електронних реєстрів, законодавчі вимоги до них, реєстрової інформації, а також принципи, організаційні, інституціональні, процесуальні та фінансові засади їх існування й взаємодії.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»