У разі якщо фізична особа (працівник підприємства) для виконання цивільно-правової дії задорученням замовника (підприємства) використовує власні кошти, то замовник має відшкодувати цій особі понесені витрати за умови наявності підтверджуючих документів та подання фізичною особою авансового звіту.

Поточні зобов’язання включають, зокрема, поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги. Про це ідется  в п. 11 П(С)БО 11

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду (п. 5 П(С)БО 11).

З урахуванням викладеного фахівці ДФС в роз’ясненні з підкатегорії 108.01.02 системи «ЗІР» повідомили:  сума заборгованості юридичної особи –єдинника групи 3 по розрахунках з підзвітними особами за придбані ними ТМЦ є кредиторською заборгованістю. У разі ліквідації юрособи сума такої кредиторської заборгованості, не виплачена підзвітним особам, має бути включена до доходу.

Більше різних ситуацій, пов’язаних із правилами визнання доходу юрособами – платниками єдиного податку, розглянуто у статтях сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» з підрозділу «Порядок визнання доходу». Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся  ТЕСТОВЫМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»