Фінрезультат збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ, у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.9 ПКУ).

Такою вартістю є собівартість товарів, а для робіт та послуг, які придбані платником податків і безоплатно надані неприбутковим організація - вартість їх придбання. Вартістю основних засобів, безоплатно переданих неприбутковим організаціям, є балансова вартість на кінець місяця передачі таких основних засобів.

Податківці нагадали, що за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними (ст. 827 ЦКУ).

ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями з передачі неприбутковим організаціям основних засобів у безоплатне строкове користування. Такі операції при формуванні фінансового результату до оподаткування відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Роз'яснення із розділу 102.13 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»