Банки зобов'язані формувати та вести електронні анкети, в тому числі клієнтів, що укладають з банком:

  • договори про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
  • договори про надання послуг з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
  • договори про надання послуг з переказу грошових коштів (прийому платежів);
  • договори для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (фондовому ринку).

На це звертає НБУ у листі від 12.07.2018 р. № 25-0008/37913.

Повязано це з тим, що мають місце непоодинокі випадки, виявлені за результатами перевірок банків з питань фінансового моніторингу, коли банками не ведуться анкети за окремими категоріями клієнтів.

Банк має здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (особи, представника клієнта) і вживати заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, до відкриття рахунка клієнту, укладення договорів чи здійснення фінансових операцій.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»