В результаті коригувань показників зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної кількість та/або обсяг дорівнюють нулю — при здійсненні коригувань платник відображав:

1) коригування ціни у графі 8 замість графи 9 розрахунку коригування;

2) коригування кількості у графі 10 замість графи 7 розрахунку коригування.

З метою виправлення помилок, допущених при здійсненні такого коригування, необхідно скласти розрахунок коригування до податкової накладної, за допомогою якого виправити такі помилки.

Виправлення таких помилок здійснюється лише шляхом «обнуління» (сторнування) рядків податкової накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (нульові значення ціни при наявності кількості товару/послуги або нульове значення кількості при наявності обсягу товару/послуги).

Додавання нових рядків податкової накладної при здійсненні такого коригування не відбувається.

Одним розрахунком коригування можна виправити тільки один рядок податкової накладної, тобто в такому розрахунку коригування може бути тільки один рядок.

Якщо податкова накладна містить кілька рядків з аналогічною помилкою, які підлягають виправленню таким чином, складається окремий розрахунок коригування до кожного з таких рядків податкової накладної.

В такому розрахунку коригування:

  • у графі 1 зазначається № за порядком рядка податкової накладної, який коригується;
  • у графі 2 в залежності від ситуації зазначається причина коригування «Зменшення обсягу при нульовій кількості» або «Зменшення кількості при нульовому обсягу»;
  • значення граф 3–6 відповідає значенню відповідно граф 2–5 рядка податкової накладної, що коригується;
  • у разі зазначення у графі 2 причини коригування «Зменшення кількості при нульовому обсягу» у графі 7 зі знаком «–» зазначається значення кількості, що залишилось в результаті попереднього коригування;
  • у разі зазначення у графі 2 причини коригування «Зменшення обсягу при нульовій кількості» у графі 13 зі знаком «–» зазначається обсяг, що залишився в результаті попереднього коригування;
  • графи 8–12 не заповнюються.

Таке повідомлення опублікувало на своєму офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Тернопільській області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»