15.03.2016 фермерське господарство (платник ПДВ) відправило податкові накладні № 1/2, № 2/2, № 3/2 від 15.03.2016 на реєстрацію в ЄРПН. Такі податкові накладні успішно пройшли реєстрацію в ЄРПН. При цьому жодної квитанції в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття податкової накладної в електронному вигляді не надходило. Податкові накладні № 1/2, № 2/2, № 3/2, від 15.03.2016 були зареєстровані в ЄРПН 16.03.2016, тобто в передбачені законодавством терміни.

Утім, через деякий час до ДФС звернувся контрагент зі скаргою про виправлення помилки в даті виписки таких податкових накладних. У зв’язку із чим в ЄРПН були зареєстровані розрахунки коригування до відповідних податкових накладних.

Нагадаємо: виправлення помилки, допущеної у даті податкової накладної здійснюється шляхом складання «анулюю чого» розрахунку коригування до цієї податкової накладної і нової податкової накладної з правильною датою складання (див., наприклад, ІПК ДФСУ від 23.03.2018 р. № 1207/6/99-99-12-02-01-15/ІПК).

У цьому випадку розрахунок коригування до податкових накладних № 1/2, 2/2, 3/2 від 15.03.2016, зареєстрованих в ЄРПН 16.03.2016 подано позивачем 21.04.2016, а податкові накладні № 1/2, 2/2, 3/2 з виправленою датою складання від 04.03.2016, від 10.03.2016, від 12.03.2016 зареєстровані 26.04.2016.

Тож контролери почали стверджувати, що відповідні (нові) податкові накладні були зареєстровані в ЄРПН з порушенням граничних строків їх реєстрації. Адже на момент їх реєстрації з дати складання (04.03.2016, 10.03.2016, 12.03.2016) таких податкових накладних вже минули граничні строки їх реєстрації, визначені п. 201.10 ПКУ.

Судді ж стосовно цього зазначили таке: з огляду на те, що вперше податкові накладні були подані позивачем вчасно, а подання розрахунку коригування та нових податкових накладних обумовлено лише помилкою в даті їх виписки, що не вплинуло на їх кількісний та вартісний показник, то слід вважати, що платником дотримані норми щодо виправлення помилки в первинно поданих накладних, шляхом подання розрахунку коригування до них та нових накладних з виправленою датою, а тому підстав для застосування штрафу за порушення строків їх реєстрації не вбачається.

Постанова ВСУ від 26.06.2018 р.
у справі №805/4998/16-а

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»