Гірничі підприємства отримали тлумачення, видане Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2013 року, яке застосовується до обліку витрат на зняття порожньої породи, понесених у кар’єрі на етапі добування («витрати на розкривні роботи на етапі добування»).

Тлумачення розглядає такі питання:

  • а) визнання витрат на розкривні роботи на етапі добування як актива;
  • б) первісна оцінка актива розкривних робіт;
  • в) подальша оцінка актива розкривних робіт.

Тлумачення КТМФЗ 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі»
(версія перекладу українською мовою — 2012 рік)

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»